Rättigheter & Besk

På ITceum i Linköping finns avtalet mellan Svenska Aeroplan Aktiebolaget och Matematikmaskinnämnden för att utveckla den första svenska datorn Besk. Lite kul att se att avtalet som ligger till grund för IT industrin naturligtvis innehåller ett stycke om rättigheter.

Avtal mellan Matematikmaskinnämnden, här nedan kallad nämnden, och Svenska Aeroplan Aktiebolaget, här nedan kallad bolaget, har följande avtal träffats om teknisk information för tillverkning av matematikmaskin av typ Besk.

§4. Avtalet innebär rättighet för bolaget att utan licenskostnad nyttja alla eventuella patent som nämnden eller av nämnden anställd personal kan erhålla berörande konstruktion Besk i dess nuvarande utformning jämte kommande modifieringar under tiden fram till den 1 januari 1958.

1958
Stockholm (Matematikmaskinnämnden)
Linköping (Svenska Aeroplan Aktiebolaget)

Besk
BESK på Drottninggatan

BESK (Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator) var uppbyggd av 2.400 elektronrör och var mest använd till meteorologiska beräkningar och för att beräkna skjuttabeller till militären. Saab ville ha BESK bl.a. till att beräkna vibrationer i flygplansvingar. Under en kort tid var BESK världens snabbaste dator.